• YEM KARMADA ZİRVE

  Yem Karma Makinalarında ürün yelpazemizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda genişletiyoruz... Şimdi de 16m³ Dikey Yem Karma Makinası stoklarımızda...

  Yem Karma
  template image
 • 2m³ yem karma

  2m³ Yem Karma Makinesi stoklarimizda..

  Detaylı Bilgi
  template image
1 2 3 4

Kârlı Bir Süt Hayvancılığı Nasıl Yapılır ?


Kârlı Bir Süt Hayvancılığı Nasıl Yapılır ?(KÂRLILIKTA 40 ÖNEMLİ NOKTA)


İÇİNDEKİLER


1. BÖLÜM
İŞLETME KURULUŞU VE PLANLAMA
01-Hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak benimsenmelidir.
02-İşletme kuruluşunda yer tercihi ve planlama iyi yapılmalıdır.
03-Ekonomik işletme büyüklüğüne kısa sürede ulaşılmalıdır.
04-Mecbur kalmadıkça kredi kullanılmamalıdır.
05-İşletme bir bütün olarak ele alınmalıdır.
06-Ahır, tekniğine uygun olarak inşa edilmelidir.
07-İşletmede gelişmiş makinelerden yararlanılmalıdır.

2. BÖLÜM
AMAÇLARIN BELİRLENMESİ VE HAYVAN SEÇİMİ
08-Hayvancılık tanımlarının doğru anlamları bilinmelidir.
09-Yüksek verimli iyi cins damızlık ineklere sahip olunmalıdır.
10-Damızlık düve seçiminde hassas davranılmalıdır.
11-Sürüde genetik ilerleme sağlanması amaçlanmalıdır.
12-İşletmede inek bayına süt verimi artırılmalıdır.
13-Her sene her inekten bir yavru almak hedefimizdir.

3. BÖLÜM
BAKIM VE BESLEME
14-İşletme ihtiyaçları doğru planlanmalıdır.
15-Hayvanlar gereksiz rahatsız edilmemelidir.
16-Sağım hijyeni ve sağımın teknik kurallarına uyulmalıdır.
17-Yüksek kaliteli süt üretilmelidir.
18-Yemlerin tanımları ve özellikleri bilinmelidir.
19-İşletmede doğan erkek buzağılar değerlendirilmelidir.
20-Kaliteli kaba yemler işletme arazisinde üretilmelidir.
21-Konsantre yem işletmede yapılmalıdır.
22-Silaj yapılmalı, hayvanlar sap ve samana mahkum edilmemelidir.
23-Yeterli, dengeli ve ekonomik besleme için rasyon hazırlanması öğrenilmelidir.
24-Düvelerin ve kurudaki ineklerin beslenmesine özen gösterilmelidir.
25-Süt sığırları istedikleri her an bol suya ulaşabilmelidir.

4. BÖLÜM
SÜRÜ YÖNETİMİ
26-İşletmede yeterli kayıt düzeni kurulmalıdır.
27-Başarılı bir bakım ve idare için özen gösterilmelidir.
28-Doğuracak hayvanlar doğum bölmesine alınmalıdır.
29-Buzağılarda numaralama, boynuz köreltme vb. işler zamanında yapılmalıdır.
30-Buzağıların barındırılmalarına özen gösterilmelidir.

5. BÖLÜM
HAYVAN SAĞLIĞI
31-Süt sığırlarının temel ihtiyaçları ve önemli hastalıkları bilinmelidir.
32-Koruyucu aşılamalar zamanında yaptırılmalıdır.
33-Ahır hijyenine kesinlikle uyulmalı ve iyi bir mastitis kontrol programı uygulamalıdır.
34-Tırnak sorunları ve doğurduğu ekonomik kayıplar önlenmelidir.
35-Hayvanlar sağlıklı tutulmalı ve karantina tedbirleri tavizsiz uygulanmalıdır.
36-Hayvanların hastalıklara yakalanma ihtimali azaltılmalıdır.

6. BÖLÜM
ÖRGÜTLENME VE PAZARLAMA
37-Yüksek fiyatla süt satışı hedeflenmelidir.
38-Hayvancılıkla ilgili demokratik örgütlere üye olunmalıdır.
39-Yeniliklere açık ve bilinçli olunmalıdır.
40-Teşvik ve destekler iyi takip edilmeli ve riskler azaltılmalıdır..


Bilgilendirme Tarihi :

14 Haziran 2012AK Ziraat Kurumsal Haberler

AK Ziraat Duyurular


Henüz Duyuru Yüklenmemiş

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Yasal Bilgilendirme


Henüz Yasal Bilgilendirme Verisi Girilmemiş